Malt

Viken Bryggeri använder sig primärt av malt från Viking malt som har mälterier i Sverige, Finland, Polen och Litauen. För vissa specialmalter använder vi oss av andra leverantörer. 

Dravet, dvs malten som blir över efter att vi har mäskat blir till djurfoder på Larsviken's lantbruk i Viken. Vi ser ett värde i att ta till vara på och återvinna så mycket vi kan för att inte fresta på miljön i onödan.

Humle

Humlen vi använder oss av kommer från hela världen och vi köper detta från både svenska, engelska och amerikanska leverantörer. 

Jäst

Jästen som Viken Bryggeri använder odlas till viss del fram själv men vissa jäster köps in. Vi återanvänder även jästen så mycket vi kan.